Suosittele tätä ilmoitusta ystävällesi - 3988 Quartermaster Truck Company, 3 Platoon yöpyi Histon Cambridgeshiressä 13. maaliskuuta 1944